Door: Mr. Astrid van Noort, Mr. Lianne de Hoog

Het Nieuwe Werken zorgt voor veranderingen in de arbeidsrelatie. Tijd- en plaats onafhankelijk werken, werken vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid en sturen op output stellen de werkgever en de werknemer voor specifieke vragen.

Zo creëert HNW een nieuwe zorgplicht van de werkgever jegens de werknemer, en daarmee nieuwe juridische verantwoordelijkheden van de werkgever. Welke werkplek is feitelijk nog aan te merken als een arbeidsplaats waar de werkgever zeggenschap heeft? Hoe kan de werkgever zijn plicht om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving in HNW nakomen?

Ook moet de werkgever ervoor zorgen dat de werknemer niet te veel werkt, maar hoe doet hij dat? En adequate dossiervorming is om uiteenlopende redenen belangrijk, maar hoe verhoudt dit zich tot ‘werken vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid’ en ‘sturen op output’?

In een workshop tijdens het congres over het Nieuwe Werken op 6 december in Nieuwegein worden deze punten belicht en wordt concreet aangegeven waarop de werkgever die met HNW te maken heeft moet letten om aan zijn nieuwe (zorg)plichten en daaruit voortvloeiende juridische verantwoordelijkheden te voldoen.

Mr. Astrid van Noort is Advocaat en compagnon bij Ekelmans & Meijer Advocaten, Den Haag
Mr. Lianne de Hoog is Advocaat bij Ekelmans & Meijer Advocaten, Den Haag
(bron overhetnieuwewerken.nl)