Nederlandse werkgevers raken steeds meer betrokken bij het privéleven van hun werknemers. Bijna twee derde van de werkgevers vindt dat het privéleven van de werknemer te bepalend is voor de arbeidsprestatie om zich er volledig buiten te houden. Bij een derde van de werknemers is de combinatie werk en privé niet in balans; bij ruim 43% wordt die combinatie wel eens te veel. Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener 365 onder 601 werkgevers en 1609 werknemers.

Balans werk en privé
Hoe ouder de werknemer, hoe belangrijker het werk voor hem/haar is, maar ook hoe beter de balans tussen werk en privé is. Vrouwen zijn het vaker dan mannen (helemaal) eens met de stelling dat de combinatie werk-privé wel eens te veel wordt. En jongeren vaker dan ouderen. Een groot deel van de werknemers (63 procent) vindt een betere balans belangrijker dan meer geld voor later.
Werkgevers zijn in meerderheid van mening dat de privésfeer van de werknemers relevant voor hen is. Ruim drie kwart van de werkgevers denkt zelfs te kunnen bijdragen aan een goede balans tussen werk en privé van hun personeel.

Gespannen door privé of werk
Gespannenheid door het privéleven komt bij een kwart van de werknemers voor, gespannenheid door het werk bij een derde. Ouderen boven de 55 jaar geven meer dan jongeren aan dat zij zich helemaal niet gespannen voelen door hun werk.
In de praktijk gelden er voor werknemers drie belangrijke immateriële drijfveren in het werk die variëren per levensfase: de sociale context waarin men opereert (denk hierbij aan het plezier en de steun die je krijgt van collega’s en leidinggevende); de ontplooiingsmogelijkheden; en het autonoom, ofwel zelfstandig kunnen werken. Gespannenheid op het werk neemt af als je je werk vanuit deze energiebronnen inhoud kunt geven. Het combineren van werk en privé levert dan energie op.
Bron:365

Gepubliceerd op 22 juni 2012 door Roelof Wobben in Vitaliteit en welzijn
Te lang zitten zorgt voor een korter leven

2 september 2010 – Bent u dagelijks aan uw bureau gekluisterd voor uw werk, dan weet u vast wel dat dit niet erg gezond is. Maar wist u ook dat als mensen meer dan zes uur per dag zitten, zij eerder sterven dan mensen die minder dan drie uur per dag zittend doorbrengen? Dit blijkt uit Amerikaans onderzoek.
U hoort het vast vaker: meer bewegen is goed voor de gezondheid. Arboprofessionals proberen werknemers altijd te motiveren om meer aan beweging te doen. De hele dag achter uw bureau zitten in dezelfde houding is voor niemand goed. Dit is nu onderstreept door een Amerikaans onderzoek. Langer dan zes uur per dag zitten, verkort de levensverwachting, is één van de conclusies uit dit onderzoek. Probeer daarom ook regelmatig te bewegen. Loop een rondje door uw bedrijf, haal koffie of beter nog: ga tussen de middag even sporten.

Onderzoek duurde 14 jaar !
Het Amerikaanse onderzoek is groots aangepakt. Na een studie van 14 jaar zijn de gegevens van 53.440 Amerikaanse mannen en 69.776 vrouwen in de leeftijdscategorie 50 tot en met 74 jaar geanalyseerd. Er werd gekeken naar beweeg- en zitgedrag op een gemiddelde dag en of de ondervraagden rookten. Ook de lengte en het gewicht van de deelnemers speelden een rol. Verder bleek uit dit onderzoek dat de kans op kanker en hartaandoeningen toeneemt bij te lang zitten.
Bron:Officerendement