Ergonomie specialisten

Een ergonomische werkplek zorgt voor een gezonde, vitale en actieve werkhouding. Daar koopt u natuurlijk een ergonomische Arbo goedgekeurde bureaustoel bij voor preventie van rugklachten en RSI. Een gezonde werkhouding zorgt voor een vitale en productieve invulling van de dagelijkse werkzaamheden. Dat is een open deur en dat weten we allemaal wel.

Als ergonomie specialisten maken wij mensen bewust van de werkhouding en zorgen voor verbetering daarvan. Preventief ? Ja zeker!  Nederland is geen preventieland maar wij beweren dat het ziekteverzuim en de gezondheid positief kan worden beïnvloed met een ergonomische werkplek en een ergonomische bureaustoel.

85% van de bureauwerkers weet niet waar de knoppen van de bureaustoel voor dienen en ruim 80% werkt aan een te hoog ingesteld bureau. Dit ondanks het feit dat we het allemaal wet denken te weten! Wanneer is nu een bureau en een bureaustoel ergonomisch te noemen? Waar moet je nu op letten als je een nieuw bureau en of een nieuwe bureaustoel gaat kopen? Bestaat er wel een Arbo goedgekeurde bureaustoel? Nodig ons eens uit om in een korte presentatie te ervaren hoe wij daar pragmatisch tegenaan kijken. Wij vertellen u hoe eenvoudig een werkplek werkelijk ergonomisch te maken is en hoe u preventief kunt werken aan een gezonde, vitale en productieve werkhouding.

Training verbeter de werkhouding

Quality Office heeft samen met fysiotherapeuten een training “verbeter de werkhouding” ontwikkeld om medewerkers bewuster te maken van de houding en te zorgen voor verbetering hiervan.

In de ca. 1 uur durende training “verbeter de werkhouding” komt onder andere aan bod:

• evenwicht belasting-belastbaarheid
• uitleg over spieren en gewrichten en de belasting daarvan
• voorkomen van klachten
• inrichting van de werkplek
• gebruik van de werkplek
• instellen van de bureaustoel
• tips en adviezen

Na de training “verbeter de werkhouding” ‘zullen de medewerkers bewuster omgaan met de werkhouding en beweging op de werkplek en het gebruik van de werkplek, waardoor preventief gewerkt wordt aan een goede gezondheid. Minder kans op klachten zorgt voor een lager ziekteverzuim. Daar waar nodig kan na de training individuele begeleiding gegeven worden op de eigen werkplek zodat de persoonlijke situatie bekeken kan worden.

Een werkplek onderzoek met een bijbehorend advies behoort ook tot de mogelijkheden. Prijsindicatie: € 450,00 exclusief  BTW voor een dagdeel. Hierin kunnen 2 trainingen gegeven worden. Individuele begeleiding en advies € 85,00 per uur exclusief BTW en reiskosten.

Maak direct een afspraak